Medische transporten; wat zijn dat?

Category:
Icon
Icon aug 15, 2022

Er zijn in de wereld veel verschillende soorten transporten. Zo worden meubels bijvoorbeeld in één land gemaakt en vervolgens verscheept naar een ander land. Voedsel dat wordt geproduceerd, wordt vervoerd naar supermarkten zodat mensen het daar zelf kunnen kopen. Onder vervoer kunnen we ook verstaan dat we zelf van de ene locatie naar de andere locatie gaan. Onder transport denk je misschien niet direct aan het vervoer van medische goederen. Toch is medisch transport één van de belangrijkste soorten transport die er is. Met medisch transport worden namelijk mensenlevens gered. Maar wat verstaan we eigenlijk onder medische transporten? En wat is er kenmerkend aan dit transport? En wat zijn de verschillen van medisch transport en regulier transport? Daar willen we in deze blog meer over vertellen, dus lees vooral nog even verder.

Wat zijn medische transporten?

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft medisch transport alles te maken met het vervoer van medische goederen. Onder medische goederen verstaan we bijvoorbeeld organen of bloed. Vanzelfsprekend ziet dit transport er anders uit dan transport van producten die je in de winkel kunt kopen. Medische goederen moeten namelijk gekoeld blijven, er mag geen kwaliteitsvermindering ontstaan en er moet met grote zorg omgegaan worden met de lading. Daarom worden er ook speciale wagens gebruikt voor het vervoer hiervan. Daarnaast gaan medische transporten vaak gepaard met grote urgentie. Wanneer iemand direct een donororgaan of bloed nodig heeft, dan moet dit ook zo snel mogelijk ter plekke zijn. Om dit mogelijk te maken wordt er een speciaal plan opgesteld om het vervoer zo efficiënt en veilig mogelijk te laten verlopen. Bij regulier transport is er natuurlijk ook sprake van een tijdsplan, maar met minder urgentie.

Situaties waarbij medische transporten nodig zijn

Er zijn verschillende situaties te benoemen waarbij medische transporten nodig zijn. Zoals we hebben verteld is er soms sprake van urgent medisch transport. Hierbij moet er zo snel mogelijk bloed of een orgaan naar een andere locatie worden gebracht. Een patiënt kan namelijk in één ziekenhuis liggen terwijl het nodige product in een ander ziekenhuis ligt. Het moet dan dus zo snel mogelijk naar de patiënt worden gebracht. Medische transporten hoeven echter niet altijd urgent te zijn. Zo vallen medicijnen ook onder medisch transport en die zijn niet altijd direct nodig. Daarnaast valt het vervoer van test-buisjes voor onderzoeken ook onder medisch transport. Het is dus een vrij breed begrip en het vervoer hoeft niet altijd met urgentie geregeld te worden.

Speciale voertuigen voor medisch transport

Wanneer er sprake is van medisch transport, dan kan niet zomaar elk voertuig hiervoor worden gebruikt. De goederen zoals bloed en organen moeten namelijk zo veilig mogelijk vervoerd worden, zodat er geen sprake is van kwaliteitsverlies. Voertuigen voor medische transporten hebben daarom vaak koelplaten die ervoor zorgen dat de producten gekoeld blijven en hierdoor niet bederven. Dit is enorm belangrijk, want alleen als het orgaan in goede staat is kan het werken in een lichaam. Daarom zien medische transporten er dus anders uit dan reguliere transporten. Alleen een verantwoord voertuig mag daarom worden gebruikt voor het vervoer van medische goederen.